בית >> בלוג >> קרן פנסיה: כל מה שחשוב...

קרן פנסיה - כל מה שאתם חייבים לדעת עליה

מהי קרן פנסיה?

קרן פנסיה היא אחד מאפיקי החיסכון לפנסיה. קרנות הפנסיה מבוססות על ביטוח הדדי, המשמעות של כך היא שהסיכונים הביטוחיים (מפני אובדן כושר עבודה ומפני מוות) אינם מוטלים על חברת הביטוח, אלא על העמיתים עצמם, שלמעשה מבטחים זה את זה. כל טעות (השקעה שמניבה הפסד) משולמת על ידי החוסכים, אך כך גם כל הצלחה – מגדילה את החיסכון הפנסיוני של החוסכים באותה הקרן.
ישנם ארבעה סוגים של קרנות פנסיה: קרן פנסיה ותיקה שבהסדרקרן פנסיה ותיקה מאוזנתקרן פנסיה חדשה כללית וקרן פנסיה חדשה מקיפה (היום ניתן להצטרף רק לקרנות פנסיה חדשות). סוג קרן פנסיה נוספת, שהייתה נהוגה במגזר הציבורי אך כיום הולכת ודועכת וכבר לא ניתן להצטרף אליה, היא פנסיה תקציבית.

מרכיבי קרנות הפנסיה:

ביטוח מפני התארכות החיים – מגן על האדם מפני חיים שעברו את גיל הממוצע במשק (ביטוח זה ניתן לקנייה באופן נפרד ואינו מסופק ישירות בקרן הפנסיה. בעבר היה מסופק בביטוח המנהלים, אולם יתרון זה של ביטוח המנהלים נגדע על פי חוק בשנת 2012)
ביטוח נכות – כיסוי ביטוחי שיינתן למבוטח ביום הקובע כפיצוי חודשי בהתאם לשכר המבוטח שנקבע בעת ההצטרפות למוצר.
ביטוח אובדן כושר עבודה- הביטוח הנ״ל מבטיח שבמקרה של אי יכולת לעבוד יינתן לעובד כיסוי מקסימלי של 75% מהשכר המבוטח. יש לציין שהמונח יכולת לעבוד מפורש היום בצורה צרה כך שבית משפט וחברות הביטוח מכירות באי-יכולת לעבוד רק במקרים מאוד קיצוניים כמו אובדן ראייה.
ביטוח שארים – סכום חד פעמי או אנונה (סכום חודשי) בהתאם לסכום שבחר המבוטח בעודו בחיים. קניית ביטוח כזה בצורה פרטית יוצרת לרוב כיסוי ביטוחי יקר יחסית לכיסויים הביטוחיים בקרן הפנסיה.
קצבה חודשית (יציאה לגמלאות) – במקרה זה יקבל המבוטח את כספי החיסכון כקצבה חודשית לכל שארית חיו. את הכסף ניתן למשוך גם באופן חד פעמי.

כיצד מתבצעת ההפקדה לקרן פנסיה?

מבוטח שכיר

העובד חייב להפקיד 5.5% משכרו ורשאי להפקיד עד 7% בכל חודש והמעסיק מחוייב להפקיד 12% נוספים – 6% משכר המועסק ו6% כפיצויים ורשאי להוסיף עד 7.5% משכר העובד כתגמולים ו- 8.33% משכר העובד כפיצויים (מוגבל בתקרת שכר).
התשלומים לחיסכון פנסיוני מזכים את החוסך בהטבות מס עד לתקרת שכר מסוימת. לרוב העובדים החוסכים בביטוח מנהלים עומד שיעור ההפקדה על 5% מהשכר על חשבון העובד, 5% נוספים על חשבון המעביד כתגמולים ועוד 8.33% כפיצויים.
במקרים רבים, משלם המעסיק סכום נוסף לטובת רכישת ביטוח אובדן כושר עבודה (לא יותר מ- 3.5% מהשכר).

מבוטח עצמאי

הכנסות מעסק או ממשלח יד הוא רשאי להפקיד בחיסכון הפנסיוני שלו עד 16% מהכנסתו החודשית (מוגבל בתקרה) ולהיות זכאי לניכוי מס או לזיכוי מס על תשלומיו.

יתרונות וחסרונות מרכזיים

קרן פנסיה חדשה (ניתן לרכוש רק כזו היום)

יתרונות:

 1. מוצר פשוט במורכבותו, כלומר, החוקים הם פשוטים-  מדובר בחיסכון זמן ארוך שישתחרר ביום היציאה לפנסיה.
 2. עלויות נמוכות של דמי הניהול
 3. כיסויים ביטוחים זולים ביחס למוצרים השונים שמשווקים- אגב החיסכון מוכרים לי גם מוצרי ביטוח. הכוונה היא לכסף שאני משלמת, ובניגוד לרכיב החיסכון, לא אקבל חזרה. במקום זה הכספים הללו קונים לי ביטוח מפני סיכונים כמו אבדן חיים או אבדן כושר עבודה (מייד למטה). בגלל שקרן הפנסיה קונה ביטוחים עבור הרבה לקוחות (ובנוסף יש מנגנון ערבות הדדית בו הלקוחות ערבים זה לזה) היא מקבלת מחברות הביטוח הנחה משמעותית.
 4. ניתן לבחור הגדרה עיסוקית בכיסוי ביטוחי במקרה של אובדן כושר עבודה . הגדרה זו היא חשובה כי היא מדברת על אבדן היכולת לעבוד במקצוע מסויים ולא אובדן כושר עבודה כללי. למה זה משנה? נניח שאני אשת מכירות בחברת הייטק. במסגרת העבודה אני נדרשת לנהוג למקומות מרוחקים. בעקבות תאונה, איבדתי את היכולת לנהוג, אבל אני עדיין מסוגלת לתפקד בעבודה משרדית. האם איבדתי את כושר העבודה שלי? אם קניתי ביטוח אובדן כושר עבודה מעיסוק ספציפי ועיסוקי האחרון היה אשת מכירות בהייטק והיה כרוך בנסיעות, אין חולק כי איבדתי את כושר העבודה שלי ואני אקבל מחברת הביטוח סכום חודשי השווה ל-75% משכרי האחרון מיום אובדן הכושר ועד שהכושר יחזור (במקרה של נכות זמנית) או עד גיל פרישה (64 לנשים, 67 לגברים). אם קניתי ביטוח כללי אז חברת הביטוח תדרוש ממני לחזור ולעבוד בתפקיד אחד כמו למשל מתכנתת או מזכירה.
 5. התוכנית משלמת קצבה חודשית בגיל הפרישה.

חסרונות:

 1. לא ניתן להצטרף למסלול ביטוחי ללא מרכיב ביטוחי מינימלי. רווקים אמנם רשאים לוותר על ביטוח שאירים (כי הרי אין להם עדיין שאירים) אבל יש רף ביטוח מינימאלי למקרי מוות.
 2. גובה הטבת המס מוגבל בגובה ההפקדה המתעדכנת מידי שנה בהתאם לשכר הממוצע במשק.

קרן פנסיה כללית

יתרונות:

 1. מוצר פשוט במורכבותו (ראו קרן פנסיה חדשה לפירוט נוסף)
 2. דמי ניהול נמוכים ביחס לשוק
 3. כיסויים ביטוחיים זולים
 4. מעניק אפשרות לשחרור מתשלום פרמיות במקרה של איבוד יכולת לעבוד
 5. ניתן לבטל/לשלב כיסויים ביטוחיים
 6. תוכנית משלמת קצבה חודשית בגיל פרישה

חסרונות:

אחד היתרונות הקיימים בקרנות הפנסיה החדשות הוא הבטחת תשואה על 30% מכספי החסכון ע"י אגרות חוב מיועדות קרי, תשואה שמובטחת ע"י המדינה יתרון זה איננו תקף עבור קרנות פנסיה כלליות.כיצד מתקבל התשלום בגיל הפרישה? מה משפיע על גובה התשלום שמקבל החוסך לאחר הפרישה? מי מנהל את קרן הפנסיה? מהם דמי הניהול בקרן פנסיה חדשה? תשובות לכל השאלות האלו ועוד תוכלו למצוא כאן: מסמך על קרן פנסיה
המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ אישי, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין בשירות משום המלצה או חוות דעת ואינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח ו/או הצעה לרכישת שירות. ייתכן שבמידע המוצג נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או טעויות ו/או אי דיוקים אשר החברה אינה נושאת באחריות להם.

החזר המס שלכם מחכה

היכנסו עכשיו וגלו כמה כסף מגיע לכם.

בדקו עכשיו