בית >> בלוג >> מיסוי קרנות נאמנות

מיסוי קרנות נאמנות

לא הרבה אנשים יודעים איך מיסוי קרנות נאמנות בדיוק עובד – בשביל זה אנחנו כאן.

עד ה-31.12.02 כל הנושא של מיסוי קרנות נאמנות הוסדר בחוק השקעות משותפות. החל מה- 1.1.03, המיסוי של קרנות נאמנות נכלל במסגרת מס הכנסה.
ס' 105 (יא) יצר שלושה סוגים של קרנות נאמנות:

קרן נאמנות חייבת–

הרווחים שקרן הנאמנות משיגה חייבים במס ברמת הקרן, אבל היחידים מחזיקי היחידות של קרן הנאמנות, יהיו פטורים ממס בעת המכירה של היחידות.

קרן נאמנות פטורה–

קרן נאמנות שהרווחים שהיא משיגה פטורים ברמת הקרן, אבל בעלי היחידות חייבים במס בעת מכירת היחידות.

קרן נאמנות מעורבת-

קרן נאמנות שחלק מהרווחים שלה ממוסים ברמת הקרן בשיעור מס חלקי ובעלי היחידות חייבים בשיעור מס שמשלים את שיעור המס של הקרן.
בתיקון 147 שחל מה- 1.1.2006 בוטלה קרן נאמנות מעורבת.
כל קרן נאמנות מעורבת תהפוך באופן אוטומטי לקרן נאמנות פטורה. כלומר: החל מה- 1.1.06 יהיו רק שני סוגים: חייבת ופטורה.

קרן נאמנות חייבת

  1. מיסוי הקרן: עפ"י ס' 129 ג א(2) על הכנסתה של הקרן יחולו שיעורי המס שהיו חלים על יחיד בתנאי שזו לא הכנסה מעסק או ממשלח ידו ובתנאי שלא נקבע לגבי ההכנסה הזו שיעור מס מיוחד. בחישוב הכנסתה החייבת של הקרן לא יותרו בניכוי הוצאות ריבית או הפרשי הצמדה מכל סוג שהוא.
ס' 129ד קובע הוראה מיוחדת לעניין קיזוז הפסדים מני"ע זרים. ההוראה קובעת שהפסדים מני"ע זרים שנצברו בקרן עד ליום ה- 31.12.02 יועברו לשנים הבאות ויותרו בקיזוז כנגד רווח הון מני"ע זרים ובלבד שבכל שנת מס 2003 ו- 2004 לא יותר בקיזוז יותר מ- 40% מההפסד שנצבר.
  1. מיסוי בעל היחידה: א. אם בעל היחידה הוא יחיד- כל מה שמקבל היחיד וגם רווח ההון ממכרית היחידה פטור ממס אצלו בתנאי שזה לא רווח לפי ס' 2.1. הס' שמעניק את הפטור הוא ס' 97א(7). מיותר לציין שאם יש הפסד כתוצאה ממכירת קרן הנאמנות הוא לא יותר בקיזוז כנגד שום דבר אחר.
ב.אם בעל היחידה הוא חברה: לגבי חברה שחל עליה פרק ב' לחוק התיאומים תהיה חייבת בשיעור מס חברות על הכול- על מה שהיא מוכרת, מקבלת וכו'. לגבי חברה שפרק ב' של חוק התיאומים לא חל עליה- כל הרווחים שמחולקים יחויבו בשיעור מס חברות. לגבי מכירת היחידה יחול רווח הון ששיעור המס עליו הוא 25%.

קרן נאמנות פטורה

  1. מיסוי הקרן: הקרן פטורה ממס על כל ההכנסות /רווחים שלה.
  2. מיסוי בעל היחידה: א. עד ל- 31.12.05 יחיד וחברה שלא חל עליה חוק התיאומים ישלמו מס בשיעור של 25% על רווח ממכירת יחידת הקרן ובלבד שהרווח הזה לא מהווה הכנסה מעסק. חברה שחוק התיאומים חל עליה- מס חברות רגיל.
  1. החל מה-1.1.06 יחיד שאינו בעל מניות מהותי ישלם 20% על הרווחים שמחולקים ועל רווח מפדיון היחידה בתנאי שזו לא הכנסה מעסק. על חברה שחוק התיאומים לא חל עליה ויחיד שהוא בעל מניות מהותי (10%) ישולם 25% מס. חברה שחל עליה חוק התיאומים תמשיך לשלם מס חברות.
את הפעילות שלכם בקרנות נאמנות ניתן לראות בטופס 867 (כאשר החלק הרלוונטי הוא חלק ג') יש לשים לב לבקש את הטפסים מהבנק בזמן וזאת על מנת לנצל בצורה מיטבית את היכולת התכנונית.
המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ אישי, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין בשירות משום המלצה או חוות דעת ואינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח ו/או הצעה לרכישת שירות. ייתכן שבמידע המוצג נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או טעויות ו/או אי דיוקים אשר החברה אינה נושאת באחריות להם.

החזר המס שלכם מחכה

היכנסו עכשיו וגלו כמה כסף מגיע לכם.

בדקו עכשיו