בית >> בלוג >> מיסוי פעילות בשוק ההון...

מיסוי פעילות בשוק ההון- השדות בטפסים 135,1301,867 ונספח ג' לדו"ח השנתי- חלק א'

פעיל בשוק ההון?

לפעילים בשוק ההון ישנן הטבות מס משמעותיות. לכן, לרוב לפעילים בשוק ההון נוצרים החזרי מס גבוהים. הסיבה העיקרית היא שהבנקים או גופי ההשקעות האחרים אינם מקזזים בצורה מיטבית את ההפסדים עם הרווחים וכך יוצא עודף ניכוי במקור המזכה בהחזר מס.
כדי לדאוג לקבל את ההחזר יש לקבל מהבנק את טופס 867. טופס 867 מורכב משלושה חלקים: 867 חלקו הראשון של הטופס בו נעסוק במאמר מרתק זה, 867ג המתייחס לפעילות בניירות ערך מניבים ובו נעסוק בחלק ב' של המאמר, ו-867ג העוסק ברווחי והפסדי הון בו נעסוק בחלק ג' של המאמר.
כאמור, נתחיל בעיסוק בטופס 867 הרגיל. טופס זה מפרט את ההכנסה מפקדונות ותוכניות חיסכון. הסיבה להפרדה של הרווח וניכוי המס במקור של פקדונות משאר הפעולות בניירות ערך היא פשוטה: בפקדונות אי אפשר להפסיד, ולכן מס הכנסה אוסר על קיזוז רווח מפיקדון עם הפסדים ממניות. לכן היה צריך להפריד ביניהם.
את השדות מטופס 867 הרגיל יש לשים בשדות 78 או 126 או 142 (ההבדל הוא בין תוכניות הצמודות למדד המחירים לצרכן ואלו שאינן).
נסקור את השדות הקיימים בטופס 135 (אשר קיימים גם בטופס 1301) ביחס לפלטים שיוצאים מטופס 867 הרגיל:
שדה- 078 הכנסה מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון – מס בשיעור של 15%
זה החלק של ההכנסות מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון שאינם צמודים למדד שהתקבלו בשנת המס בידי שני בני הזוג (לרבות ילדים עד גיל 18). חשוב להדגיש כי בשדה זה יש להוסיף את כל ההכנסה שהתקבלה מריבית על פיקדון ותוכניות חיסכון (לפני הפטורים מכח סעיף 125 (ד) ו- (ה) ) של בני הזוג וילדיהם. בטופסי 867 במידה וקיימים ברשותכם מספר אישורים כאלה ממספר מנכים עליכם לסכם את סכומי התשלום מכל הטפסים.
כמובן שללקוחות אתר finupp.com אין צורך לעשות זאת היות והמערכת עושה הכל בעצמה.
סכומים אלו יש להעתיק מטופס 867 מהשורה המתאימה לשדה זה.
במידה ומגיעים לך פטורים מריבית כגון: פטור בשל גיל, מיעוט הכנסות, או ריבית מזכה. יש למלא את ההכנסות מריבית לפני קיזוז פטורים אלה. בעת חישוב המס ילקחו פטורים אלה בחשבון באופן אוטומטי.
שדה- 126 הכנסה מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון – מס בשיעור של 20%
בשדה זה יש למלא את ההכנסות בגין פיקדונות ותוכניות חיסכון שאינם צמודים למדד שהתקבלו בשנת המס בידי שני בני הזוג וילדיהם עד גיל 18. בשדה זה יש להוסיף את ההכנסה (לפי הפטורים מכח סעיף 125 (ד) ו- (ה) ) שהתקבלה מריבית על פיקדון ותוכניות חיסכון ללא ההכנסה הנובעת מהפרשי מדד (הכנסה ריאלית). של בני הזוג וילדיהם. בטופסי 867 שקיבלתם מפורט סכום התשלום ששולם לכם, החייב בשיעור מס זה. עליכם להעתיק את סכום התשלום לשדה ההכנסה. במידה וקיימים ברשותכם מספר אישורים כאלה ממספר מנכים עליכם לסכם את סכומי התשלום מכל הטפסים.
סכומים אלו יש להעתיק מטופס 867 מהשורה המתאימה לשדה זה. שוב נציין כי לקוחות מערכת finupp.com אין צורך לעשות זאת היות והמערכת עושה הכל בעצמה.
במידה ומגיעים לך פטורים מריבית כגון : פטור בשל גיל, מיעוט הכנסות, או ריבית מזכה. יש למלא את ההכנסות מריבית לפני קיזוז פטורים אלה. בעת חישוב המס ילקחו פטורים אלה בחשבון באופן אוטומטי.
שדה- 142 הכנסה מריבית על פיקדונות ותוכניות חיסכון – מס בשיעור של 25%
שהו שדה אשר נועד למלא במקרה קצה על פקדונות ישנים. ציינו את ההכנסות מריבית ריאלית (שנצמחה החל מיום 1.1.2012) בגין פיקדונות ותוכניות חיסכון שאינם צמודים למדד שהתקבלו בשנת המס בידי שני בני הזוג וילדיהם עד גיל 18. בשדה זה יש להוסיף את ההכנסה (לפי הפטורים מכח סעיף 125 (ד) ו- (ה) )שהתקבלה מריבית על פיקדון ותוכניות חיסכון ללא ההכנסה הנובעת מהפרשי מדד(הכנסה ריאלית). של בני הזוג וילדיהם. מטופסי 867 שקיבלתם מפורט סכום התשלום ששולם לכם, החייב בשיעור מס זה. עליכם להעתיק את סכום התשלום לשדה ההכנסה. במידה וקיימים ברשותכם מספר אישורים כאלה ממספר מנכים עליכם לסכם את סכומי התשלום מכל הטפסים.
סכומים אלו יש להעתיק מטופס 867 מהשורה המתאימה לשדה זה.
במידה ומגיעים לך פטורים מריבית כגון : פטור בשל גיל, מיעוט הכנסות, או ריבית מזכה. יש למלא את ההכנסות מריבית לפני קיזוז פטורים אלה. בעת חישוב המס ילקחו פטורים אלה בחשבון באופן אוטומטי.
פעילים בשוק ההון? בידקו עכשיו ובחינם זכאותכם להחזר מס הכנסה כשכירים!
Select an Image
תגיות: aue,

החזר המס שלכם מחכה

היכנסו עכשיו וגלו כמה כסף מגיע לכם.

בדקו עכשיו בחינם