בית >> בלוג >> מיסוי פעילות בשוק ההון...

מיסוי פעילות בשוק ההון- השדות בטפסים 135,1301,867 ונספח ג' לדו"ח השנתי- חלק ב'

זהו מאמר המשך למאמר מיסוי פעילות בשוק ההון- השדות בטפסים 135,1301,867 ונספח ג' לדו"ח השנתי- חלק א' אשר עסק בחלקו הראשון של טופס 867, ומאמר מקדים למאמר: מיסוי פעילות בשוק ההון- השדות בטפסים 135,1301,867 ונספח ג' לדו"ח השנתי- חלק ג', אשר עוסק ברווחי הון.
במאמר זה נעסוק בחלקו השני של טופס 867 אשר מרכז את ההכנסות מריבית על ניירות ערך (למשל קופונים מאג"ח) ודיבידנדים ממניות.
מטופס זה יש למלא את השדות הבאים:

שדה 060 – ריבית על ניירות ערך, רווחים מקופ"ג ודיבידנד ממפעל מאושר/מוטב בשיעור של 15%

שימו לב, שדה זה רלוונטי בעיקר למחזיקים במניות שקיבלו הטבות בגין פעילות בפריפריה או הטבות מס אחרות.
הדוגמא הקלאסית הינה החזרה במניות של חברת טבע.
מה יש לרשום בשדה זה?
* ריבית מניירות ערך החייבת במס בשיעור של 15%, שאיננה ריבית על פקדונות בתאגיד בנקאי ותוכניות חסכון. יש להעתיק מטופסי 867 ג את הסכומים החייבים במס בשיעור 15%.
* ריבית ורווחים (מעל עליית המדד) בעת משיכה מקופת גמל לתגמולים, בשל תשלומים שהופקדו בקופה מיום 1.1.2003 ועד 31.12.2005, , ימוסו בשיעור של 15%.
* דיבידנד המתקבל ממפעל מאושר וכן דיבידנד המתקבל מתוך הכנסה מוטבת עפ"י חוק לעידוד השקעות הון, החייב במס בשיעור של 15% בלבד. בני זוג נשואים אשר מגישים דו"ח יחד וחשבונם הוא חשבון משותף, ירשמו את ההכנסה בשדה 060.

שדה 157 – ריבית על ניירות ערך, ריבית מקופות גמל – מס שלא יעלה על 25%

יש לרשום בשדה זה את ההכנסות הבאות:
* ריבית מניירות ערך החייבת במס בשיעור של 25%, שאיננה ריבית על פקדונות בתאגיד בנקאי ותוכניות חסכון. יש להעתיק מטופסי 867 ג את הסכומים החייבים במס בשיעור שלא יעלה על 25%.
* ריבית ורווחים (מעל עליית המדד שנצמחו החל מיום 1.1.2012) בעת משיכה מקופת גמל לתגמולים, בשל תשלומים שהופקדו בקופה מיום 1.1.06 , ימוסו בשיעור שלא יעלה על 25%. בני זוג נשואים, ירשמו את ההכנסה מריבית בשדה 157.

שדה 141 – דיבידנד ורווח ממניות הניתנות לפידיון (החלק החייב בשיעור זה)- מס בשיעור של 25%

דיבידנד המתקבל מחברה, חייב במס בשיעור של 25%. בני זוג נשואים, ירשמו את ההכנסה דיבידנד בשדה 141.
שדה 053 – ריבית על ניירות ערך, משיכה שלא כדין מקופות גמל ומניות הניתנות לפדיון (החלק החייב בשיעור זה)- מס בשיעור של 35%.
יש לרשום בשדה זה את ההכנסות הבאות:
* ריבית המשתלמת על ניירות ערך שהיו ניירות ערך זרים ושצמחה עד תום שנת המס 2005, תחוייב במס בשיעור של 35%, ניתן למצוא נתון זה בטופס 867 ג.
* תשלומים לחבר בקופ"ג שהתקבלו בניגוד לתקנות יחויבו במס בשיעור של 35% גם אם המקבל פטור ממס או ששיעור המס על הכנסותיו נמוך מ- 35%.
* החלק החייב של מניות הניתנות לפידיון. בני זוג נשואים, ירשמו את ההכנסה בשדה 053.
יש לכם תיק השקעות? רווחים או ריביות? בידקו עכשיו ובחינם זכאות להחזר מס הכנסה!
Select an Image

החזר המס שלכם מחכה

היכנסו עכשיו וגלו כמה כסף מגיע לכם.

בדקו עכשיו בחינם