בית >> בלוג >> החזר מס בעבור תרומות: ...

החזר מס בעבור תרומות

לכל אדם אשר נוהג לתרום מכספו עבור עמותות / מלכרי"ם ועוד מוסדות מוכרים לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מגיע לקבל החזר מס ממס הכנסה בהתאם למחשבון מס ההכנסה. החישוב נעשה ע"י רשויות המיסים.
סעיף 46 לפקודת מס הכנסה קובע:
"אדם שתרם בשנת מס פלונית סכום העולה על 180 שקלים חדשים לקרן לאומית או למוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2) שקבע לעניין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור של 35% מסכום התרומה.
אם הוא יחיד ובשיעור הקבוע בסעיף 126(א) מסכום התרומה – אם הוא חבר-בני-אדם, ובלבד שלא יינתן זיכוי בשנת מס פלונית בשל סכום כולל של תרומות העולה על 30% מההכנסה החייבת של הנישום באותה שנה או על 9,000,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (להלן – התקרה לזיכוי);
סכום העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס יזוכה מהמס בהתאם להוראות סעיף זה בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו, ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש שנות המס כאמור, בשל סכום כולל של תרומות העולה על התקרה לזיכוי כי מי שתרם למוסד ציבורי או למספר מוסדות ציבוריים 180 ש"ח ומעלה, נכון ליום 01.01.2016 (190 ש"ח לפני כן), זכאי לזיכוי ממס הכנסה לאותה השנה".

אם תרמת למוסד מוכר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בסכום העולה על 180 ש"ח הנך זכאי לזיכוי באותה שנת מס בשיעור של 35% מסכום התרומה.

עד לתקרה של 30% מגובה ההכנסה שהייתה לך באותה שנת מס או עד ל9,000,000 ש"ח לפי הנמוך מביניהם.
במידה וגובה התרומות שתרמת עולה על אחד מהמקרים המפורטים לעיל אזי התרומות שנותרו יועברו לשנת המס הבאה. סכום התרומה המזכה בהטבת המס מתעדכן מדי שנה.
ההטבה ניתנת גם עבור מספר תרומות קטנות המסכמות יחדיו לסך של  180 ש"ח ובתנאי שניתנו למוסד מוכר לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.
מוסד ציבורי מוגדר בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה כחבר בני אדם אשר קיים ופועל למטרה ציבורית ונכסיו והכנסותיו משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד. עוד מגדיר הסעיף מהן המטרות הציבוריות המוכרות על פי הפקודה, אולם אין מדובר ברשימה סגורה.
התרומה מוכרת לצרכי מס אם היא ניתנה למוסד שקיבל אישור לפי סעיף 46.
ניתן לבדוק אם מוסד מסוים קיבל אישור לפי סעיף 46 והוכר לצרכי תרומה, באתר רשות המסים (מומלץ לפתוח בדפדפן אקספלורר).
הבדיקה מציגה את פרטי המוסד הציבורי ואת תוקף האישור (לאיזה שנה הוא תקף).
על מנת לקבל את הזיכוי בגין התרומות יש למלא טופס 116 בליווי קבלות מקוריות בלבד. ולהגיש מסמכים אלו יחד עם הבקשה להחזר המס.
חשוב לציין שבחלק ממקומות העבודה מבוצע התהליך כולו על ידי מחלקת שכר. על העובד למסור למחלקת שכר את הקבלות המקוריות, והמחלקה תפעל להשגת האישור ולביצוע הזיכוי לתוך השכר.
במקרה שהתורם למוסד ציבורי לפי סעיף 46 זכאי גם לניכוי בשל השתתפות במימון מחקר ופיתוח שמבצע אדם אחר על פי סעיף 20א לפקודת מס הכנסה ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי), תשמ"ד-1983, הרי שהסכום הכולל שבגינו יינתן הזיכוי והניכוי יחד לא יעלה על 50% מהכנסתו החייבת של התורם באותה שנה.
אנו בחברת finupp דואגים למיצוי כל הזכויות המגיעות לך. לכן, במידה ותרמת למוסד ציבורי נא העלה את הקבלות המקוריות לאזור האישי שלך ואנו נבצע את החזר המס עבורך.
במידה ואכן תהיה זכאי להחזר מס תצטרך לשלוח לחברתנו בדואר את הקבלות המקוריות.
תורמים? בידקו זכאות להחזר מס הכנסה בחינם עכשיו
Select an Image
המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ אישי, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין בשירות משום המלצה או חוות דעת ואינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח ו/או הצעה לרכישת שירות. ייתכן שבמידע המוצג נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או טעויות ו/או אי דיוקים אשר החברה אינה נושאת באחריות להם.

החזר המס שלכם מחכה

היכנסו עכשיו וגלו כמה כסף מגיע לכם.

בדקו עכשיו