בית >> בלוג >> איך מחשבים רווח הון

איך מחשבים רווח הון?

מה הדרך הנכונה לחשב רווח הון?

במאמר הקודם עסקנו ב"מהו רווח הון" עתה נלמד איך מחשבים אותו.

חישוב רווח ההון- 3 שלבים:

  1. התמורה: לפי סעיף 88 מוגדר כשווי שוק ממכירה בין קונה מרצון למוכר מרצון, אם פקיד השומה משתכנע שהמכירה בוצעה בתום לב אז אפשר לקבל את התמורה שהוסכמה בין הצדדים.
  2. המחיר המקורי: הסכום שהוציא הנישום לרכישת או יצור אותו נכס.במקרה של מתנה / ירושה: פס"ד סמו משה– קיבל מהמדינה רישיון למונית. יום אחד הוא מכר את אותו רישיון ובעת ההצהרה על המכירה הוא טען שרווח ההון שלו מאוד קטן מכוון שהמחיר המקורי , העלות הייתה מאוד גבוהה. כשהמדינה באה וטענה שהוא לא שילם כלום הוא טען שהוא קיבל מתנה מהמדינה והמחיר המקורי במתנה הוא השווי ביום הנתינה של המתנה. באותו יום קבלת המתנה המחיר היה מאוד גבוה. ביהמ"ש המחוזי קיבל את עמדתו שהיה מדובר במתנה, אך קבע שמ"ה באותו יום היה צריך למסות לפי 3 ב'- "מענק לשם יצירת הכנסה".ביהמ"ש העליון קבע שזו אינה מתנה, הרישיון ניתן מתוקף חוקים ותקנות שהיו חלים אז, ולכן המחיר המקורי הוא אפס- המחיר המקורי הוא מה שעלה לו להשיג את הרישיון (אפס).3 ב' (2) – "מענק שהתקבל לשם רכישת נכס המשמש ליצור הכנסה": אם המענק לא מופחת מעלות הנכס לפי ס' 21, הוא יהיה חייב במס לפי סעיף 3 ב' (2).מה כולל המחיר המקורי: המחיר המקורי של הנכס כולל את מה שעלה לנישום על מנת ליצר או לקנות הנכס. המצבים שהנישום משביח את הנכס, הוצ' השבחה אינן מוכרות כהוצאות שוטפות, משום שהן אינן שמירה על הקיים, לכן הוצאות השבחה מהוונים לנכס (מצרפים לעלות הנכס) וגם עליהן חלות התקנות בנושא פחת – מפחיתים את ההשבחות האלה לאורך חיי הנכס. לכן המחיר המקורי כולל גם השבחות. כולל גם הוצאות אחזקה שלא הותרו בניכוי (אולי מכוון שהנכס לא החל לשמש בייצור הכנסה). פס"ד כימוביל: החברה טענה שהוצאות אחזקה (הוצאות אלו כוללות גם הוצאות עודפות- כל אותן הוצ' שיצאו מעבר לקבוע בתקנות) שלא הוכרו בניכוי ושיש להוון אותן לנכס כוללות גם את כל אותן הוצאות עודפות: כל אותן הוצאות שיצאו מעבר לקבוע בתקנות. למשל הוצאות ביטוח רכב שלא הוכרו בגלל התקנות, יש להוון אותן לעלות של הנכס, כלומר לכלול אותן במחיר המקורי של הנכס. ביהמ"ש לא קיבל את עמדת החברה וקבע שזה שהתקנות אוסרות בניכוי את ההוצאות העודפות הללו ( מה שמעבר לתקרה), לא הופך את אותן הוצאות להוצאות אחזקה שלא הותרו בניכוי וזאת מכוון שהוצאות  אחזקה הן הוניות באופיין. במציאות זה לא נכון כי הוצאות אחזקה אינן הוניות, אלא שוטפות והן אסורות בניכוי בגלל התקנות ולא בגלל משהו אחר. המחוקק הבין שהיו הוצאות לחברה והוא הוציא אותן לשם אחזקת הנכס, לכן אם לא הכירו לו כהוצאות שוטפות אזי יכירו כחלק מעלות הנכס.דוגמאות:  אם נלקחה הלוואה לשם רכישת נכס, סעיף 17 (1) אוסר לנכות את הוצאות המימון אם הנכס לא החל לשמש בייצור הכנסה, ההוצאות לא יותרו בניכוי כהוצאות שוטפות, את ההוצאות הללו נהוון לעלות הנכס. אם הוצאה מסוימת לא מוכרת כשוטפת בגלל העיתוי- עקרון ההקבלה  אזי נהוון את ההוצאות לעלות הנכס.  כמו: הוצאות לעו"ד לקניית נכס שזו הוצאה כרוכה והונית שלא תותר בניכוי- יהוונו לעלות הנכס.
שימו לב שהמספרים שאתם רואים בטופס 867 ואשר אותם יש להעביר לטופס 135 או לנספח ג' הם מספרי נטו כלומר הם רווח (תמורה בניכוי מחיר מקורי)
מה קורה אם ההשבחה נעשית באמצע חיי הנכס? ההשבחה תצורף למחיר המקורי של הנכס בתום ההשבחה, ואת הוצאות ההיוון נפחית לפי תקופת חיי הנכס המקוריים (נפחית את ההשבחה אחרי שנסיים להפחית את הנכס המקורי). כלומר: אם קנינו משאית שתקופת ההפחתה היא 10 שנים והשבחנו אחרי שלוש שנים, את החלק המושבח נפחית על פני 10 שנים כלומר: נמשיך להפחית את ההשבחה גם אחרי שמפסיקים להפחית את המשאית.
(הוצאות טרום הפעלה: מימון, שכר עו"ד וכו' יהוונו)
המחיר המקורי של הנכס הוא: המחיר המקורי, תוספת הוצ' ההשבחה והוצ' טרום הפעלה (עו"ד, מימון) אם טרם הפעלנו את הנכס.
רווח ההון שמחשבים, מחשבים על:
תמורה        XXX
ימ"מ         (XXX)  – המחיר המקורי פחות הפחת.
רווח הון     XXX
(ימ"מ- יתרת מחיר מקורי)
בפקודת מס הכנסה זה לא מעניין אם הנישום דרש בפועל את הוצאות הפחת שלו או לא. כלומר: הבדיקה המקורית נעשית לפי אילו הוצאות פחת יכל הנישום לדרוש.
השאלה הזאת עולה למשל בנושא של דירת מגורים. אם  משכירים דירה  בכל חודש יש פטור על הכנסה מדמי שכירות על דירה המשמשת למגורים (סעיף 49 ב'). אם מוכרים את אותה הדירה, ולא מגיע לי פטור לפי חוק מיסוי מקרקעין, סעיף 49 ב' (למשל כי לא מגיע לי). על הדירה יש פחת אבל הוא לא נדרש כי יש פטור על דמי השכירות. חוק מיסוי מקרקעין בכל זאת מוריד את הפחת מהמחיר המקורי אע"פ שלא הפחתנו אותם.לא מעניין אם דרשתי או לא את הפחת, מס הכנסה מפחית אותו מהמחיר המקורי.
המידע המוצג אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ואינו מהווה תחליף לייעוץ מס, ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ אישי, המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם. אין בשירות משום המלצה או חוות דעת ואינו בא במקום שיקול דעת עצמאי של המשתמש. אין באמור משום הבטחת תשואה או רווח ו/או הצעה לרכישת שירות. ייתכן שבמידע המוצג נפלו שיבושים ו/או שגיאות ו/או טעויות ו/או אי דיוקים אשר החברה אינה נושאת באחריות להם.

החזר המס שלכם מחכה

היכנסו עכשיו וגלו כמה כסף מגיע לכם.

בדקו עכשיו